• header-warmtepompen1.jpg
  • header-warmtepompen2.jpg
  • header-warmtepompen3.jpg
  • header-warmtepompen4.jpg

 

Algemeen

Warmtepompen hebben het keurmerk onderhoudsarm te zijn. Als extra service zal Heliotherm-Nederland het eerste jaar naar ingebruikname van het systeem de warmtepomp kosteloos op afstand monitoren en beheren. Het systeem zal worden ingeregeld op u gewenst comfort met daarbij het hoogst mogelijke rendement. Het web-controlmodem systeem moet natuurlijk wel bij de warmtepomp installatie geleverd zijn en er is een werkende verbinding naar buiten. (portforwarding 4001) Eventuele calamiteiten kunnen in de beginfase snel opgelost worden zodat beschadigingen aan het systeem worden vermeden. Een groot deel van het onderhoud van de warmtepomp kunnen wij middels het web-controlmodem systeem op afstand voor u verzorgen. Controle aan de mechanische delen van de installatie zal ter plaatse gedaan moeten worden. (pompen, isolatie, waterdruk etc.) Wij adviseren u dit ieder jaar door een van onze service partners te laten doen.

Heliotherm-Nederland garandeerd het goed functioneren van de bij u geïnstalleerde warmtepomp met inachtneming van de volgende voorwaarden:

* De garantieperiode op onderdelen is twee jaar, te rekenen vanaf de datum van inbedrijfstelling.

* De garantie heeft alleen betrekking op materiaal, fabricage- en/of constructiefouten ter beoordeling van Heliotherm-Nederland.

Betrokken onderdelen worden hierbij gratis ter beschikking gesteld. Vervangen of reparatie van onderdelen heeft geen verlenging van de garantieperiode tot gevolg.

* Het eerste jaar van de garantieperiode komen ook de gemaakte arbeidskosten voor vergoeding in aanmerking.

* Het recht op garantie vervalt, indien niet kan worden aangetoond dat de warmtepomp in bedrijf is gesteld door een daartoe erkend installateur. (Heliotherm service partner)

* Garantie op het bronsysteem altijd volgens de voorwaarden van het boor bedrijf. Bij Bronsysteem staan de belangrijkste punten omschreven. Bij de geboorde open en gesloten bronsystemen is periodiek onderhoud van groot belang. Eindgebruiker sluit zelf een onderhoudsovereenkomst met het boor bedrijf af.

* Schade aan de warmtepomp, anders dan beschreven in de garantie voorwaarden, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Heliotherm-Nederland. Heliotherm-Nederland is niet aansprakelijk voor door de gebruiker geleden vermogensschade en/of bedrijfsschade, van welke aard dan ook.

Bronsysteem (indien van toepassing):

Meest voorkomende bepalingen in de garantie voorwaarden van de boorbedrijven waar wij mee samenwerken. Een onderhoudscontract is van groot belang voor de goede werking van het warmtepomp systeem.

* Op de toegepaste materialen en werking van het gesloten bronsysteem wordt een periode van 20 jaar gegarandeerd. Op bronnen zit 10 jaar garantie (met 10 % afschrijving per jaar), op bronpompen geven wij 1 jaar garantie en op infiltratiebronnen is geen garantie van toepassing.

* Uitgesloten van deze garantie zijn elke vorm van fysieke of chemische beschadiging of beïnvloeding van buitenaf.

* Het boorproces garandeert een van tevoren bepaalde boordiepte en opbrengst, dit in tegenstelling tot gedrukte wisselaars.

* De installatie dient door de eigenaar en/of beheerder zorgvuldig onderhouden te worden. Minimaal eenmaal per jaar zal de dichtheid en zuurgraad van de vulling van het bronsysteem moeten worden gecontroleerd.

* Aanpassingen aan het bronsysteem zonder overleg en schriftelijke toestemming zijn niet toegestaan.

* Het bronsysteem wordt uitsluitend gebruikt voor normale verwarming en koeling van het pand.

* De eigenaar en/of beheerder heeft een onderhoudscontract afgesloten met het boorbedrijf.

Horizontaal collector en Co2 wisselaar:

De gesloten systemen van Heliotherm kunnen v.w.b. de goede werking op afstand gecontroleerd worden. (Webcontrol) Een visuele inspectie moet iedere twee jaar plaatsvinden, dat is goed te combineren met de controle van de rest van de installatie. Onze service partners informeren u graag over de mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
Heliotherm-Nederland

 

 

 

Versie 1.0, d.d. 10-10-2008

 

 

 

 

U gaat akkoord het gebruik van (anonieme) cookies op deze website om u nog beter van dienst te kunnen zijn | KLIK HIER >>