• header-actueel1.jpg
  • header-actueel2.jpg
  • header-actueel3.jpg

 

Zoals inmiddels volop in de vak media te lezen is, mag het ontwerp, de realisatie, de inbedrijfstelling en het beheer van bodemenergiesystemen per 1 oktober 2014 uitsluitend door gecertificeerde installateurs, boorbedrijven en adviseurs worden uitgevoerd. Dit werd vastgelegd in het BRL 11000 protocol (ondergronds) en het BRL 6000-21 protocol (bovengronds). Vooral kleinere installateurs maken zich zorgen om het omvangrijke, kostbare vergunningstraject dat zij moeten doorlopen om warmtepompinstallaties te mogen blijven aanbieden. Heliotherm Nederland staat op voor deze groep ondernemers en biedt hen de helpende hand. Door de verantwoordelijkheid voor de installatie van hen over te nemen, kunnen relaties van Heliotherm Nederland ook zonder eigen certificeringen op een verantwoorde manier warmtepompinstallaties blijven verkopen en installeren.

CONSEQUENTIES VOOR UW ORGANISATIE

Certificering voor installateurs

Hoewel we kennisdeling uiteraard stimuleren en dergelijke manieren van kwaliteitswaarborging toejuichen, begrijpen wij dat een omvangrijk certificeringstraject voor veel organisaties in deze tijd vrijwel onmogelijk is. Als leverancier zijn we daarom bereid de verantwoordelijkheid voor de installatie van u over te nemen. Hierdoor wordt de certificeringsplicht voor u overbodig en kunt u warmtepompinstallaties blijven installeren. U maakt op deze wijze feitelijk gebruik van de certificeringen van Heliotherm Nederland, zodat u geen warmtepompomzet hoeft te missen en geen extra kosten hoeft te maken.

Voorwaarden
 
Om de verantwoordelijkheid voor een totale installatie van u over te nemen, dienen wij uiteraard volledig te vertrouwen op de blijvende kwaliteit van het ontwerp, de componenten en het uitgevoerde werk.
De voorwaarden die we daarvoor stellen zijn:

• Ontwerp, realisatie en inbedrijfstelling.

• Bovengronds installatieontwerp door of in goed overleg met Heliotherm Nederland.

• Controle van de installatie en inbedrijfstelling door Heliotherm Nederland

• Onderhoud in combinatie met jaarlijkse SPF controle en vastlegging via een van de servicecontracten van Heliotherm Nederland of door een van onze gecertificeerde service partners.

 

 

 

U gaat akkoord het gebruik van (anonieme) cookies op deze website om u nog beter van dienst te kunnen zijn | KLIK HIER >>